Раді Вас бачити! » Увійти » Створити новий профіль

В дійсності у 1618 році Московію окуповували не поляки. A...українці!.

Бо якшо глянути на національ ний склад війська яке oкупувало Московію, то воно на 80% складалос ь з українців

Останнє редагування: 9 листопада 2018 14:44:23 від newyo
   
  :(    ;)
   
Re: Так хто в дійсності окупував Московію у 1612 році?

  :(    ;)

Воно складалос я з русинів різних кольорів, які окупували Московію.
Руська мова була одною з державних у ВКЛ.
   
Недопрацю вали предки...
Треба було Москву спалити дотла, ріку загатити і пустити все під воду, в болото...
Царьків всяких, князьків і бояр під ніж, або вигнати в рідну Тартарію і Монголію. ...

Тоді  і світова історія могла розвивати сь по іншому, більш цивілізов ано, без безупинни х воєн, комреволю цій, голодомор ів і голокості в...

Єх, недопрацю вали.... :X
   
Re: Так хто в дійсності окупував Московію у 1612 році?

"ето полякі, дєточка",
— казала про нас одна мамаша своїй дитині в лєнінград ському метро, коли ми всім класом були в Лєнінґрад є на екскурсії і між собою спілкувал ись українськ ою
   
Re: Так хто в дійсності окупував Московію у 1618 році?

6 квітня 1617 року королевич Владислав вирушив із Варшави в похід до Москви з метою отримати корону московськ ого царя. Наприкінц і вересня під Смоленськ ом військо королевич а об'єдналось з армією Яна Ходкевича . 11 жовтня об'єднана польсько-литовська армія чисельніс тю близько 8 тисяч чоловік без бою здобули Дорогобуж . Незабаром, 18 жовтня, так само легко була здобута Вязьма. До кінця 1617 року вдалось завоювати ще Мещовськ, Козельськ, Серпейськ, Рославль. В грудні 1617 року бойові дії припинили ся, більша частина польсько-литовського війська розмістил ась в таборі поблизу м. Вязьми, очікуючи підходу підкріпле нь. Проте, ані вояків, ані грошей не надійшло. Тому навесні значна частина жовнірів залишила табір і чисельність армії скоротила сь до п'яти тисяч чоловік.

Аби врятувати королевич а і виправити ситуацію, польський уряд звернувся по допомогу до Війська Запорозьк ого. В березні 1618 року дванадцят ь запорозьк их сотників зустрілис ь із королевич ем Владислав ом і пообіцяли привести йому 20-тисячне військо. Підготовк у до московськ ого походу обговорюв али на двох загальних радах в червні 1618 року. Після переговор ів українськ е командува ння під керівницт вом гетьмана Петра Сагайдачн ого розробило план майбутньо го походу.

У другій половині червня 6 полків 20-тисячного козацьког о війська під проводом Сагайдачн ого вирушили до Москви. З собою запорожці взяли 17 гармат невеликог о калібру, решту артилерії, аби не уповільню вати рух, залишили у Києві. Після переправи через Дніпро, військо Сагайдачн ого вийшло на Муравськи й шлях, що вів від Криму побережжя м Дніпра у напрямку Тули.

7 липня козаки підійшли під одне з найбільш укріплени х міст на півдні Московії — Лівни. В результат і несподіва ної атаки запорожці взяли місто. Після оволодінн я містом запорожці розмістил ись у його посаді, а 10 липня продовжил и шлях. 16 липня вони підійшли під Єлець — добре укріплену фортецю, розташова ну за кілька десятків кілометрі в на північний схід від Лівен.

Козаки хитрістю виманили з міста московитс ькі полки, а протягом наступної ночі штурмувал и фортецю із залишками московськ ого війська. Після трьох атак вони увірвалис ь за мури та захопили фортецю. Єлецькі священики попросили запорожці в не руйнувати місто, обіцяючи натомість видати царського посланник а С.Хрущова разом із «казною» — 30 тисяч рублів царської казни, призначен их для підкупу кримськог о хана. Козаки прийняли капітуляц ію і відправил и невеликий загін для проведенн я арештів та реквізиці ї.

Наприкінц і липня — початку серпня Сагайдачн ий відправив полковник а Михайла Дорошенка на чолі 10-тисячного загону у рейд по Рязанщині . Його військам вдалося захопити міста Лебедянь, Скопин, Данков, Ряжськ. На початку серпня цей загін спалив посад Переяслав ля-Рязанського. При поверненн і до військ Сагайдачн ого були захоплені Песочня, Сапожок та Шаць.
Останнє редагування: 8 листопада 2018 22:59:07 від newyo
   
Re: Так хто в дійсності окупував Московію у 1618 році?

Повідомлення занадто довге
   
Недопрацювали предки...
Треба було Москву спалити дотла, ріку загатити і пустити все під воду, в болото...
Царьків всяких, князьків і бояр під ніж, або вигнати в рідну Тартарію і Монголію. ...

Тоді  і світова історія могла розвивати сь по іншому, більш цивілізов ано, без безупинни х воєн, комреволю цій, голодомор ів і голокості в...

Єх, недопрацю вали.... :X

ну все как и сейчас .. сейчас опять недопраць овуем и не будет покоя нашим нащадкам никогда ..
   
Широпаев Алексей

А вы, кстати, знаете, чем кончилась Смута? Земским собором и воцарение м Михаила Романова? Нет, подлинное окончание Смуты ознаменов ано совсем другим, гораздо менее пафосным событием. В 1614 году в Москве возле Серпуховс ких ворот православ ными христиана ми был повешен трёхлетни й мальчик. Как сказано, "за свои злые дела". Чем же он так провинилс я перед добрым народом московски м? А виноват он был в том, что родился сыном Лжедмитри я Второго и Марины Мнишек - вот и все "злые дела". Звали его Ваня, а официальн о - царевич Иван Дмитриеви ч, но в истории он остался Иваном Ворёнком. Говорят, петля на шее мальчика не затянулас ь и он умер лишь спустя несколько часов - от холода. За это время, думаю, пролилась далеко не одна "слезинка ребёнка" - но почему-то никто не почитает Ваню как мученика. Совсем не похоже на сусальные картинки на тему "народного единства", не так ли?
   
Re: Так хто в дійсності окупував Московію у 1618 році?

Так хто в дійсності окупував Московію у 1618 році?
Яка різниця хто окупував колись Московію, важливіше кого окуповує Московія зараз.
   
а загалом, історія типова

попрацюва ли на одну імперію проти іншої
ну і грошенят трохи заробили
   
Re: Так хто в дійсності окупував Московію у 1618 році?

ну так получаетс я московиты имели право отомстить
   
дивно коли московіти намагають ся розповіда ти українцям про якесь міфічне споконвіч не братерств о
   
Re: Так хто в дійсності окупував Московію у 1618 році?

Правобере жжя України було у складі Росії практично стільки ж часу, як і Польща - з 1795 до 1918 року.
Тому незрозумі ло про які 300 років нам тут розповіда ють. Так само можна говорити про 300 років у складі Речі Посполито ї.

Та і Варшава була у складі Росії рівно 100 років.
   
Re: Так хто в дійсності окупував Московію у 1618 році?

Питання в тому, що перемкнул о в мозгах Хмельниць кого, що він під Петра пішов.
   
Re: Так хто в дійсності окупував Московію у 1618 році?

Питання в тому, що перемкнул о в мозгах Хмельницького, що він під Петра пішов.
Ой! ;)
   
Ой! ;)

опєчатка. Так точно  :laugh:
   
Re: Так хто в дійсності окупував Московію у 1618 році?

Упс, тобто Олексу.
   
Упс, тобто Олексу.

Хмельниць кий розчарува вся у союзі з Московією і уклав союз зі шведами.
Але, на жаль, передчасн о помер, не довівши задуманoг о до кінця
   
Re: Так хто в дійсності окупував Московію у 1618 році?

байки
Хмельниць кий здобув те чого і хотів
помстився Польщі і здобув протектор ат імперії, що давав віносну автономні сть козацькій старшині
повзуче звуження автономії і суто майнові конфлікти почались пізніше і сягнули піку при Мазепі, що і стало причиною конфлікту з Петром
але невдоволе ною була козацька старшина, а населення переважно все влаштовув ало. Бо Україна позбавила сь від перманент них воєн і повстань і почала потроху економічн о відроджув атись.
Якщо згадати ту ж полтавськ у битву, то селяни, говорячи сучасною мовою, диверсії шведам влаштовув али. Порча провізії, підпали і т.п.  Навряд це були якісь спланован і диверсії, просто селяни на релігійно му грунті ідентифік ували свій-чужий. І православ іє зіграло вирішальн у роль для тривалої втрати державнос ті.
   
Усє просрали усьо.   :cray:   
байки
Хмельниць кий здобув те чого і хотів
помстився Польщі і здобув протектор ат імперії, що давав віносну автономні сть козацькій старшині
повзуче звуження автономії і суто майнові конфлікти почались пізніше і сягнули піку при Мазепі, що і стало причиною конфлікту з Петром
але невдоволе ною була козацька старшина, а населення переважно все влаштовув ало. Бо Україна позбавила сь від перманент них воєн і повстань і почала потроху економічн о відроджув атись.
Якщо згадати ту ж полтавськ у битву, то селяни, говорячи сучасною мовою, диверсії шведам влаштовув али. Порча провізії, підпали і т.п.  Навряд це були якісь спланован і диверсії, просто селяни на релігійно му грунті ідентифік ували свій-чужий. І православ іє зіграло вирішальн у роль для тривалої втрати державнос ті.

"У липні 1656 р. Швеція вступила у війну з Річчю Посполито ю і незабаром окупувала майже всю Польщу. Виникли реальні передумов и до повної ліквідаці ї останньої, проте Московія, всупереч зобов’язанням перед Україною, уклала 24 жовтня 1656 р. Віленське перемир’я з Польщею і в травні 1656 р. почала війну зі Швецією."

Так що правду про те що договір з Москвoю не вартий і паперу на якому він підписани й в цьому ще Хмельниць кий встиг пересвідч итись   
B грудні 1656 р. в трансильв анському містечку Раднот виник тристоронній союз козацької України, Швеції і Трансільв анії. Активну підтримку в формуванн я альянсу справила Англія. Було прийнято рішення про розділ Польщі, а Військо Запорізьк е на міжнародн ому рівні було визнано незалежно ю державою. Характерн о, що на міжнародн ому конгресі в грудні 1656 р., який ініціювал а Франція для примиренн я Річi Посполито i та Швеції, мав брати повноправ ну участь і представн ик Б. Хмельниць кого. Коаліція, однак, не піддалася на провокаці ю, і в грудні 1656 р. Дьєрдь II Ракоці почав похід до Польщі. До нього приєднало ся 20-тисячне військо на чолі з київським полковник ом Антоном Ждановиче м (? -1660). Разом з угорцями козаки взяли Краків (28 квітня 1657 р.); спільно зі шведами – Брест,  Варшаву (19 червня 1657 р.); ряд польських міст.

.

Останнє редагування: 8 листопада 2018 23:01:22 від newyo
   
Осінь 1656 – літо 1657 р. стали часом найвищого могутност і «Руського князівств а» Б. Хмельниць кого. В. К. Липинськи й писав: «Європа побачила, що державний організм, влаштован ий залізною волею однієї людини,  не тільки здатний до життя і розвитку, але вже виріс в силу, яка має на Сході не менше значення, ніж Москва і Польща».

Останнє редагування: 8 листопада 2018 22:55:27 від newyo
   
Тоді ж утвердила ся влада Війська Запорозьк ого на території Східної Галичини, Поділля та Білоруського Полісся.

Останнє редагування: 9 листопада 2018 14:40:33 від newyo
   
Універсал ом від 9 березня 1657 р. Б. Хмельниць кий обіцяв львівськи м міщанам постійний захист. 20 червня 1657 р. шляхта Пінського повіту присягнул а Б. Хмельниць кому, вступивши в «вічний і нерозривн ий союз» з Військом Запорізьк им
   
Мені трохи дивно чому в нинішній Україні, за умов зовнішньо ї агресії Московії, жодним чином не відмічают ь цю славну сторінку нашого минулого.

Бо цього року якраз кругла дата.
1618-2018
   
Мені трохи дивно чому в нинішній Україні, за умов зовнішньо ї агресії Московії, жодним чином не відмічают ь цю славну сторінку нашого минулого.

Бо цього року якраз кругла дата.
1618-2018

Тю , а нафіга підкрадат ись ? Якщо вже відмічати , так це викопуван ня Чорного Моря давніми украми .
В щодо " великого державног о діяча " Б Хмельниць кого , то це москальсь кий ідеологіч ний вірус , який далі буде ковбасити мозок українськ ому манюпасу.
Бо цей мозок вивернули на 180 .
Якщо колись в Україні надумають ставити пам'ятник Яремі Вишневець кому , то я буду проти . Він свого часу не винищив всю цю козацьку пи здоту,  разом з цим бухарем Хмельниць ким і " занепасти в єси вбогу сироту Вкраїну " .За що йому пам'ятник ?
Зато тепер ми всі козачєньк і .  :-)o

Останнє редагування: 12 листопада 2018 00:56:37 від cheshuntt
   
Мені трохи дивно чому в нинішній Україні, за умов зовнішньо ї агресії Московії, жодним чином не відмічают ь цю славну сторінку нашого минулого.

Бо цього року якраз кругла дата.
1618-2018
То ще є час. 11 грудня 400 років з Дня Перемоги. Деулінськ е перемир'я. Смоленськ наш.
   
То ще є час. 11 грудня 400 років з Дня Перемоги. Деулінськ е перемир'я. Смоленськнаш.

Смоленськ ом хай білоруси пeреймают ься

   


 :laugh:  А якщо білоруси зроблять округлі очі і зипитають в козачєньк ів , якого лисого саме 1654 року Смоленск було взято москалями ?
Про козачєньк а Золотарен ка не хочеш їм нагадати , хай теж поперейма ються ?

Під час московськ о-польської війни 1654—1667 р.р. як наказний гетьман очолив 20-тисячне українськ е військо у поході на Білорусь для спільних дій з російськи ми військами, для допомоги московськ им воєводам. Під його проводом козацькі полки здобули Чечерськ, Гомель, Ново-Бихів, Пропойськ, Бобруйськ, Річицю, Мінськ, Вільно, Глуськ, Свіслоч, Койданов та інші.

У Білорусі жорстоко розправля вся із мирним населення м. Цей геноцид проводивс я московськ им військом у 1654—1667 рр. Білоруси, що не бажали вступати до лав українськ ого козацтва під владою царя Московії, знищували сь. Українські козаки під керівницт вом Золотарен ка й за ініціатив и московськ ого царя призвели до загибелі половини білоруськ ого народу

Фактично повністю знищувало сь населення деяких білоруськ их повітів, того часу 50 % мирного народу Білої Русі було вбито. Наприклад, у Мстиславл і 1654 року від рук московськ их військ загинуло 15,000 жителів, а живими лишилося лише біля 700. Дії Золотарен ка на користь утверджен ня Московськ ого царства не були відокремл еними від керівницт ва Хмельниць кого, оскільки дружиною останньог о була Ганна Золотарен ко, сестра Івана.

Загони Золотарен ка до початку 1655 року нараховув али 6000-8000 осіб. У липні 1655 р. разом з російськи ми військами українськ і козаки на чолі з Золотарен ко зайняли м. Мінськ і м. Вільно, потім територію між Вільном та річкою Німан.

У нагороду за російську службу Золотарен ко отримав грамоту Московськ ого царя Олексія Михайлови ча на володіння містом Глухів.
   
Воно складалос я з русинів різних кольорів
Не з русинів, а з литвинів.
Русини, вони у Закарпатт і живуть.
   
Не з русинів, а з литвинів.
Русини, вони у Закарпатт і живуть.

О то може гетьман також був також із Закарпатт я? ;)

У народній думі “Похід на Молдавію” національ ність гетьмана Богдана Хмельниць кого чітко визначаєт ься — “русин”:

Ей Іване Потоцький, королю польський .
Ти ж бо то на славній Україні п’єш, гуляєш,
А об моїй ти пригоді нічого не знаєш,
Що ж то ваш гетьман Хмельниць кий Русин,
Всю мою землю волоську обрушив.
   
О то може гетьман також був також із Закарпатт я? ;)

У народній думі “Похід на Молдавію” національ ність гетьмана Богдана Хмельниць кого чітко визначаєт ься — “русин”:

Ей Іване Потоцький, королю польський .
Ти ж бо то на славній Україні п’єш, гуляєш,
А об моїй ти пригоді нічого не знаєш,
Що ж то ваш гетьман Хмельниць кий Русин,
Всю мою землю волоську обрушив.

Власне.
Русини - це просто стара назва нинішніх українців, так само як Русь це давнішя назва нинішньої України
   
У народній думі “Похід на Молдавію” національ ність гетьмана Богдана Хмельниць кого чітко визначаєт ься — “русин”:
Ну як Хмельниць кий може бути "русином", коли він литвин, герб Абданк.

Що ви верзете, русини неасфальт овані...
   
Почалося .  :facepalm1:
Суперечка просто пішла про " назву " , яка немає жодного стосунку до модерної концепції нації .
Король Владислав іv був не меншим " русином " , ніж Хмельниць кий  " литвином " а ,  Ян Ходкевич -" поляком " .
Річ Посполита не мала національ ного характеру ( до речі як і решта держав Європи , хіба може за винятком , на той час , Нідерланд ів ) а була побудован а за принципом " феодально ї лояльност і " .
Вся ця несамовит а брєдятина щодо " Українськ ої держави " , як результат " хмельничч ини " -розводняк для тугодумів .
Так що в дійсності " у 1618 році Московію окопували не поляки а " хуяки " і не українці " хуйкраїнц і "  "
   
Річ Посполита не мала національ ного характеру
Головний поділ в RP був за релігійно ю ознакою.
Але поляка, литвина та жмудина розрізнял и дуже чітко.
Хоча б за мовою.
   
Головний поділ в RP був за релігійно ю ознакою.
Але поляка, литвина та жмудина розрізнял и дуже чітко.
Хоча б за мовою.

ога ... ну и кто же это был по нац принадлеж ности ?:

Адам Кисіль


Ада́м з Брусилова Світольди ч Кисі́ль-Низкиницький гербу Кисіль (Світольди ч) (*1600, с. Низкиничі — †3 травня 1653, Низкиничі) — українськ ий урядник, політични й і державний діяч Речі Посполито ї. Один з чотирьох православ них сенаторів Речі Посполито ї напередод ні Війни за незалежні сть України. Воєвода брацлавсь кий, київський .


.....

У історично му романі Павла Загребель ного «Я, Богдан» шляхтич Адам Кисіль є одним з негативни х персонажі в. Це зумовлено «ідеологією» радянсько ї історично ї науки, яка усю шляхту Речі Посполито ї зображува ла як ворогів українськ ого народу та експлуата торів трудящих. B-) ...

и таких ооочень много ...
ну если ты не рубака-голодранец козаченьк о на коне
то значит лях какой-то
и враг беднейшег о крестьянс тва
веками терпевшег о иго господ и магнатов ))))

Останнє редагування: 13 листопада 2018 13:14:34 від elipse
   
ога ... ну и кто же это был по нац принадлеж ности
Кисіль- українець .
Вишневець кий- литвин.

У шляхти все просто. Дивишся на герб і бачиш хто є хто.
   
 
Повна версія