Раді Вас бачити! » Увійти » Створити новий профіль

Ніцой - (tu)

Re: Ніцой -  (tu)

прийти до ефіру антиукраї нського каналу з відповідн ою аудиторіє ю і заборонят и ведучій говорити російсько ю - звичайно, провокаці я.
Якщо канал антиукраї нський, чому він ще не закритий?  :S
Хіба це не питання держбезпе ки - антиукраї нський ТВ канал?
А якщо працює, то його дивляться різні люди. Тому й потрібно навіть на таких каналах пропагува ти українськ е.
   
Re: Ніцой -  (tu)

Ніцой провокує антиукраї нську аудиторію?
Ужос, трясця.

Добре, мушу переформу лювати:
 
як казав наш Президент - постколон іальна і постгеноц идна нація,
вимогу до телеведуч ої українського каналу антиукраї нського каналу, що законно здійснює свою діяльніст ь на території України
українки,
говорити українськ ою мовою
називають провокаці єю, а того хто її озвучує дурним,
бо цей канал дивляться українці з антиукраї нськими настроями

і нема на те ради

саме так. на те ради немає.
існують законні квоти. якщо канал їх дотримуєт ься, то вимагати від нього чогось більшого - це свідома провокаці я і мобілізац ія проросійс ького електорат у перед виборами.
   
Re: Ніцой -  (tu)

Якщо канал антиукраї нський, чому він ще не закритий?  :S
Хіба це не питання держбезпе ки - антиукраї нський ТВ канал?
А якщо працює, то його дивляться різні люди. Тому й потрібно навіть на таких каналах пропагува ти українськ е.

це ми з вами вважаємо, що канал антиукраї нський.
закон, нажаль, так не вважає. формальни х порушень канал не вчиняє.
   
Re: Ніцой -  (tu)

так
що - так???
   
Re: Ніцой -  (tu)

саме так. на те ради немає.
існують законні квоти. якщо канал їх дотримуєт ься, то вимагати від нього чогось більшого - це свідома провокаці я і мобілізац ія проросійс ького електорат у перед виборами.

яким законом у нас регламент ується антиукраї нська діяльніст ь
і яка квота на антиукраї нський ефір у нас зараз
я чого питаю, мені цікаво коли настає момент коли провокаці я перестає бути провокаці єю до законної діяльност і,
а набуває статусу зауваженн я чи критики що до діяльност і
   
Re: Ніцой -  (tu)

саме так. на те ради немає.
існують законні квоти. якщо канал їх дотримуєт ься, то вимагати від нього чогось більшого - це свідома провокаці я і мобілізац ія проросійс ького електорат у перед виборами.

  ось їх програма телеперед ач, тут немає передач хуйлячим муканєм, тобто, - ця програма була українськ ою мовою....

  ведучу треба звільнити за порушення свого ж розкладу програм.. .

https://newsone.ua/uk/about-channel/teleprogramma-newsone.html

Останнє редагування: 10 жовтня 2018 13:45:38 від Чжан
   
Re: Ніцой -  (tu)

Блеацкхет
   
Re: Ніцой -  (tu)

Блеацкхет

- про шо ти думаш, коли бачиш цеглину?
- про Блеацкхет (Турч)
   
Re: Ніцой -  (tu)

яким законом у нас регламент ується антиукраї нська діяльніст ь
і яка квота на антиукраї нський ефір у нас зараз
я чого питаю, мені цікаво коли настає момент коли провокаці я перестає бути провокаці єю до законної діяльност і,
а набуває статусу зауваженн я чи критики що до діяльност і

ти можеш подати на канал до суду і там довести його антиукраї нську/незаконну діяльніст ь.
до тих пір, поки це недоведен о, ти можеш не дивитися, якщо не подобаєть ся, або різні ніцої можуть не ходити до ефірів.
   
Re: Ніцой -  (tu)

ти можеш подати на канал до суду і там довести його антиукраї нську/незаконну діяльніст ь.
до тих пір, поки це недоведен о, ти можеш не дивитися, якщо не подобаєть ся, або різні ніцої можуть не ходити до ефірів.

тобто, ти зробив твердженн я,
а я повинен подати до суду, щоб його довести, а Ніцой не повинна ходити до ефірів,
доки я не довів твоє твердженн я через суд

інакше ми провокато ри і придурки
який цікавий план миру(ТМ)
   
Re: Ніцой -  (tu)

ти можеш подати на канал до суду і там довести його антиукраї нську/незаконну діяльніст ь.
до тих пір, поки це недоведен о, ти можеш не дивитися, якщо не подобаєть ся, або різні ніцої можуть не ходити до ефірів.

  так і буде - канал попаде під санкції, його закриють, відберуть ліцензії і частоти і нехай канал бігає по судах... у вільний від роботи час..
   
Re: Ніцой -  (tu)

тобто, ти зробив твердженн я,
а я повинен подати до суду, щоб його довести, а Ніцой не повинна ходити до ефірів,
доки я не довів твоє твердженн я через суд

інакше ми провокато ри і придурки

ні, ти просто поставив безглузде запитання про антиукраї нські квоти, а я мав необережн ість на нього відповіст и.
май фолт, сорі.
   
Re: Ніцой -  (tu)

ні, ти просто поставив безглузде запитання про антиукраї нські квоти, а я мав необережн ість на нього відповіст и.
май фолт, сорі.

а чого безглузде, воно логічно випливало з попереднь ого твердженн я,
що на антиукраї нський канал(и) існують якісь квоти
   
Re: Ніцой -  (tu)

а чого безглузде, воно логічно випливало з попереднь ого твердженн я,
що на антиукраї нський канал(и) існують якісь квоти

а, все ясно. сам вигадав твердженн я, сам логічно витягнув з нього питання, сам зробив висновок.
можеш і далі продовжув ати розмовлят и сам з собою. дякую за увагу.
   
Re: Ніцой -  (tu)

   
Re: Ніцой -  (tu)

Ще три дні залишилос я до впровадже ння мовних квот, побачимо якою мовою заспіває ця ватниця
Як нацменшин а, як какала так і буде какати...
Повірте без контроля нічого не змінеться ...
   
Re: Ніцой -  (tu)

Якщо канал антиукраї нський, чому він ще не закритий?  :S
Хіба це не питання держбезпе ки - антиукраї нський ТВ канал?
А якщо працює, то його дивляться різні люди. Тому й потрібно навіть на таких каналах пропагува ти українськ е.

Ніцой просто лишній раз привернул а увагу до антиукраi нської суті цього каналу
   
Re: Ніцой -  (tu)

це ми з вами вважаємо, що канал антиукраї нський.
закон, нажаль, так не вважає. формальни х порушень канал не вчиняє.

Ніцой апелює до норм Конституц ії і рішення Верхoвног о Суду.
На її думку( і на мою також) ігноруван ня в Україні прохання перейти в публічній сфері на українськ у є порушення м закону і Конституц ії
   
Re: Ніцой -  (tu)

ти можеш подати на канал до суду і там довести його антиукраї нську/незаконну діяльніст ь.
до тих пір, поки це недоведен о, ти можеш не дивитися, якщо не подобаєть ся, або різні ніцої можуть не ходити до ефірів.
Це тільки в Україні так, бо такого більше нігде немає, ну ще Білорусія, але то таке...
Повинні бути конролююч і органи, які за порушення прикриваю ть канали.  А ось після нехай представн ики каналу бігають і доказують, що вони не «верблюди».
А у нас все зроблене, щоб всім було комфортно тільки не україномо вним Українцям у своїй країні.
І та людина, яка розмовляє на державній, а вона у нас одна, має доводити, що вона права, де такий дебелізм ще є.?
   
Re: Ніцой -  (tu)

а, все ясно. сам вигадав твердженн я, сам логічно витягнув з нього питання, сам зробив висновок.
можеш і далі продовжув ати розмовлят и сам з собою. дякую за увагу.

тут я ніяких висновків не робив, нікого ні провокато ром ні дурнем не обзивав

   
Re: Ніцой -  (tu)

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
КОНСТИТУЦ ІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
м. Київ
14 грудня 1999 року
№ 10-рп/99
Справа № 1-6/99

<...>
установив:
<...>
Зокрема, відповідн о до чинних законів питання застосува ння українськ ої мови визначено щодо
- розгляду звернень громадян;
- діяльност і Збройних Сил України та Національ ної гвардії України;
- видання друковано ї продукції, призначен ої для службовог о та ужитковог о користува ння,
що розповсюд жується через державні підприємс тва, установи і організац ії (бланки, форми, квитанції, квитки, посвідчен ня, дипломи тощо);
- висвітлення діяльност і органів державної влади та органів місцевого самовряду вання в Україні засобами масової інформаці ї;
- оформленн я митних документі в тощо.
<...>
вирішив:

1. Положення частини першої статті 10 Конституц ії України, за яким "державною мовою в Україні є українськ а мова",
треба розуміти так, що українськ а мова як державна є обов'язковим засобом спілкуван ня на всій території України
при здійсненн і повноваже нь органами державної влади та органами місцевого самовряду вання (мова актів, роботи, діловодст ва, документа ції тощо),
а також в інших публічних сферах суспільно го життя, які визначают ься законом (частина п'ята статті 10 Конституц ії України).
   
Re: Ніцой -  (tu)

Ну то малося на увазі комунікат и держорган ів та індивідуа льної чи невизначе ної діі акти органів державної влади
   
Re: Ніцой -  (tu)

І чого ви пригуни такі тупі. 
   
Re: Ніцой -  (tu)

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
КОНСТИТУЦ ІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
м. Київ
14 грудня 1999 року
№ 10-рп/99
Справа № 1-6/99

<...>
установив:
<...>
Зокрема, відповідн о до чинних законів питання застосува ння українськ ої мови визначено щодо
- розгляду звернень громадян;
- діяльност і Збройних Сил України та Національ ної гвардії України;
- видання друковано ї продукції, призначен ої для службовог о та ужитковог о користува ння,
що розповсюд жується через державні підприємс тва, установи і організац ії (бланки, форми, квитанції, квитки, посвідчен ня, дипломи тощо);
- висвітлення діяльност і органів державної влади та органів місцевого самовряду вання в Україні засобами масової інформаці ї;
- оформленн я митних документі в тощо.
<...>
вирішив:

1. Положення частини першої статті 10 Конституц ії України, за яким "державною мовою в Україні є українськ а мова",
треба розуміти так, що українськ а мова як державна є обов'язковим засобом спілкуван ня на всій території України
при здійсненн і повноваже нь органами державної влади та органами місцевого самовряду вання (мова актів, роботи, діловодст ва, документа ції тощо),
а також в інших публічних сферах суспільно го життя, які визначают ься законом (частина п'ята статті 10 Конституц ії України).
(tu)
Між іншим такі канали є пряма загроза національ ній  безпеці, так як і медвечук, які пропагуют ь "расейські й мірок" , неповагу до Українськ ої мови, що автоматич но є неповага до держави Україна, через що  у нас війна , через що  відібрани й КРим, частина
Донбасу і Луганська ...
І немає значення чи державний канал чи не державний, але все що загрожує національ ній безпеці, повинно бути покаране. ..
Всі країни світу митєво реагують на любі такі прояви неповаги до державної мови і до держави , як такової, а у нас , що хотят те і творят, і ще доводь, що вони не праві.
Тільки жорсткі дії, по відношеню до таких каналів, позбавлен ня громадянс тва таких людей, якщо цього не будемо робити, то будемо знову під московита ми.
   
Re: Ніцой -  (tu)

(tu)
Між іншим такі канали є пряма загроза національ ній  безпеці, так як і медвечук, які пропагуют ь "расейські й мірок" , неповагу до Українськ ої мови, що автоматич но є неповага до держави Україна, через що  у нас війна , через що  відібрани й КРим, частина
Донбасу і Луганська ...
І немає значення чи державний канал чи не державний, але все що загрожує національ ній безпеці, повинно бути покаране. ..
Всі країни світу митєво реагують на любі такі прояви неповаги до державної мови і до держави , як такової, а у нас , що хотят те і творят, і ще доводь, що вони не праві.
Тільки жорсткі дії, по відношеню до таких каналів, позбавлен ня громадянс тва таких людей, якщо цього не будемо робити, то будемо знову під московита ми.

прояви неповаги не бувають любими, їх скоріше навпаки не люблять

а от чому те що вважаєтьс я антиукраї нською діяльніст ю, очевидно "антиукраї нська", як синонім антидержа вної діяльност і
ніяк не карається і не фіксуєтьс я відповідн ими органами викликає подив,
або в Україні не передбаче но покарання за таку діяльніст ь(ну це ж не так)
або в Україні відповіда льні за це органи не займаютьс я своєю справою(варіант1)
або там нема ніякої антиукраї нської діяльност і і це все наклеп(варіант2)
   
Re: Ніцой -  (tu)

(tu)
Між іншим такі канали є пряма загроза національ ній  безпеці, так як і медвечук, які пропагуют ь "расейські й мірок" , неповагу до Українськ ої мови, що автоматич но є неповага до держави Україна, через що  у нас війна , через що  відібрани й КРим, частина
Донбасу і Луганська ...
І немає значення чи державний канал чи не державний, але все що загрожує національ ній безпеці, повинно бути покаране. ..
Всі країни світу митєво реагують на любі такі прояви неповаги до державної мови і до держави , як такової, а у нас , що хотят те і творят, і ще доводь, що вони не праві.
Тільки жорсткі дії, по відношеню до таких каналів, позбавлен ня громадянс тва таких людей, якщо цього не будемо робити, то будемо знову під московита ми.

А під іудеями краще?
   
Re: Ніцой -  (tu)

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
КОНСТИТУЦ ІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
м. Київ
14 грудня 1999 року
№ 10-рп/99
Справа № 1-6/99

<...>
установив:
<...>
Зокрема, відповідн о до чинних законів питання застосува ння українськ ої мови визначено щодо
- розгляду звернень громадян;
- діяльност і Збройних Сил України та Національ ної гвардії України;
- видання друковано ї продукції, призначен ої для службовог о та ужитковог о користува ння,
що розповсюд жується через державні підприємс тва, установи і організац ії (бланки, форми, квитанції, квитки, посвідчен ня, дипломи тощо);
- висвітлення діяльност і органів державної влади та органів місцевого самовряду вання в Україні засобами масової інформаці ї;
- оформленн я митних документі в тощо.
<...>
вирішив:

1. Положення частини першої статті 10 Конституц ії України, за яким "державною мовою в Україні є українськ а мова",
треба розуміти так, що українськ а мова як державна є обов'язковим засобом спілкуван ня на всій території України
при здійсненн і повноваже нь органами державної влади та органами місцевого самовряду вання (мова актів, роботи, діловодст ва, документа ції тощо),
а також в інших публічних сферах суспільно го життя, які визначают ься законом (частина п'ята статті 10 Конституц ії України).

отже, виходячи з наведенно го уривку виникає питання: яким законом заборонен о використа ння російсько і мови в засобах масової інформаці ї?
   
Re: Ніцой -  (tu)

А під іудеями краще?
І до чого таке тупе питання..?
Мабуть ти кацапчик.
   
Re: Ніцой -  (tu)

прояви неповаги не бувають любими, їх скоріше навпаки не люблять

а от чому те що вважаєтьс я антиукраї нською діяльніст ю, очевидно "антиукраї нська", як синонім антидержа вної діяльност і
ніяк не карається і не фіксуєтьс я відповідн ими органами викликає подив,
або в Україні не передбаче но покарання за таку діяльніст ь(ну це ж не так)
або в Україні відповіда льні за це органи не займаютьс я своєю справою(варіант1)
або там нема ніякої антиукраї нської діяльност і і це все наклеп(варіант2)
Бо в феодально - олігархіч ній країні, ніколи ніхто не буде піклувати ся за національ ну безпеку,
у них саме головне бабло.
Кому потрібно відстігну в і роби, що хочеш.
Покарати тут є за що, хоть відбавляй, але це їм не цікаво...
Ось податкова у нас має право виписати штраф на пів мільйона, сплати, а потім доводь через наші
"чесні" суди, що ти не "верблюд"...
А ось канали, які загрожуют ь нац. безпеці, потрібно доводити через суди, що вони не праві...
Країна яка не займаєтьс я своєю небезпеко ю в середині країни, зникне і дуже бистро, тим пач під час війни.
Мабуть цього дуже хтось хоче, хто біля корита., іншого поясненя я не бачу.
   
Re: Ніцой -  (tu)

отже, виходячи з наведенно го уривку виникає питання: яким законом заборонен о використа ння російсько і мови в засобах масової інформаці ї?

якщо читати наведений уривок уважно, дуже уважно, найретель нішим чином, прискіпли во і навіть упереджен о
у ньому неможливо знайти жодного випадку вживання слова "заборона" жодного згадуванн я про російську мову і сферу її використа ння чи невикорис тання

як може виходячи з наведеног о уривку виникнути таке питання?
тільки якщо словоспол учення "використа ння українськ ої мови" викликає до свідомост і стійкий образ "заборонит и російську мову"
   
Re: Ніцой -  (tu)

принципов е московояз ичіє і принципов е небажання користува тись зі своїми україномо вними співгрома дянами українськ ою це по-суті ніщо інше як просуванн я pуccкого міра на рівні міжособис тісних стосунків .

В умовах війни України з Московією це, як не крути, але гра на користь Московії.
   
Re: Ніцой -  (tu)

отже, виходячи з наведенно го уривку виникає питання: яким законом заборонен о використа ння російсько і мови в засобах масової інформаці ї?

Мова не йде про заборону московітс ької, мова про те що українськ а є обовязков ою у публічній сфері України
   
Re: Ніцой -  (tu)

Зачем приглашат ь на канал провокато ров? Что вообще можно обсуждать с такими как Ницой?
   
Re: Ніцой -  (tu)

Мова не йде про заборону московітс ької, мова про те що українськ а є обовязков ою у публічній сфері України

Ну в вищевказа ній передачі українськ а мова використо вувалася
   
Re: Ніцой -  (tu)

Зачем приглашат ь на канал провокато ров? Что вообще можно обсуждать с такими как Ницой?

Що що

Її творчість .
   
Re: Ніцой -  (tu)

Зачем приглашат ь на канал провокато ров? Что вообще можно обсуждать с такими как Ницой?
Не кажи, як можна запрошува ти україномо вну людину, вона тільки своєю мовою провокує. ..
Я тебе, як казлячего ворящего розумію, це просто жах.
   
Re: Ніцой -  (tu)

Не кажи, як можна запрошува ти україномо вну людину, вона тільки своєю мовою провокує. ..
Я тебе, як казлячего ворящего розумію, це просто жах.
Там половина студии по украински говорила, к ним какие-то претензии были? Я не знаю, что там за вопрос стоял, никто не мешал идиотке отвечать, а не провоциро вать ведущую . Кто-то запрещал Ницой говорить по украински? 
   
Re: Ніцой -  (tu)

якщо читати наведений уривок уважно, дуже уважно, найретель нішим чином, прискіпли во і навіть упереджен о
у ньому неможливо знайти жодного випадку вживання слова "заборона" жодного згадуванн я про російську мову і сферу її використа ння чи невикорис тання

як може виходячи з наведеног о уривку виникнути таке питання?
тільки якщо словоспол учення "використа ння українськ ої мови" викликає до свідомост і стійкий образ "заборонит и російську мову"

пля, я спочатку написав "російсько ї, арабської чи китайсько ї", але потім видалив дві останніх мови, щоб не переванта жувати свій пост зайвими сутностям и, адже в гілці йдеться саме про російьску .
але ти взяв і доїпався саме до цього  :weep:
   
Re: Ніцой -  (tu)

Мова не йде про заборону московітс ької, мова про те що українськ а є обовязков ою у публічній сфері України

я виходжу з тієї демократи чної норми, що  дозволено все, що не заборонен о.
отже я хочу зрозуміти, чи існує такий закон, який зобов'язує ЗМІ використо вувати виключно українськ у, тим самим забороняю чи вживання інших мов.
   
Re: Ніцой -  (tu)

пля, я спочатку написав "російсько ї, арабської чи китайсько ї", але потім видалив дві останніх мови, щоб не переванта жувати свій пост зайвими сутностям и, адже в гілці йдеться саме про російьску .
але ти взяв і доїпався саме до цього  :weep:

трясця, тоді я відредагу ю свій допис, це ж усе змінює
тепер буде так:

якщо читати наведений уривок уважно, дуже уважно, найретель нішим чином, прискіпли во і навіть упереджен о
у ньому неможливо знайти жодного випадку вживання слова "заборона" жодного згадуванн я про російську/арабську чи китайську мову і сферу їх використа ння чи невикорис тання

як може виходячи з наведеног о уривку виникнути питання "яким законом заборонен о використа ння російсько ї/арабської/китайської мови в засобах масової інформаці ї?"  :S 
тільки якщо словоспол учення "використа ння українськ ої мови" викликає до свідомост і стійкий образ "заборонит и російську мову/арабську мову/китайську мову"
   
 
Повна версія