Раді Вас бачити! » Увійти » Створити новий профіль

Аналогове ефірне телебачення

Re: Аналогове ефірне телебачення

А ви знаєте, що програма по цифровому ТБ була розроблена при Тимошенко і ЗАТВЕРДЖЕНа була постановою КМ Тимошенко? 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2008 р. № 1085

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
впровадження цифрового телерадіомовлення


Загальна частина

Ця Програма спрямована на забезпечення гармонізованого переходу від аналогового до цифрового способу наземного ефірного розповсюдження теле- та радіопрограм з метою дотримання міжнародних зобов'язань України, що випливають з її членства в Міжнародному союзі електрозв'язку, розвитку національного інформаційного простору з урахуванням світових тенденцій розвитку засобів телекомунікацій.

Відповідно до регіонального плану цифрової наземної радіомовної служби у смугах частот 174-230 МГц і 470-862 МГц ("Женева-2006"), затвердженого угодою країн - членів Міжнародною союзу електрозв'язку, Україна повинна перейти з аналогового на цифрове телерадіомовлення до 2015 року. Після закінчення цього строку більшість діючих аналогових телерадіопередавачі в припинять свою роботу для забезпечення беззавадового функціонування обладнання цифрового телерадіомовлення. Це обумовлює необхідність створення в Україні до 2015 року повноцінної інфраструктури цифрового телерадіомовлення та вирішення питання забезпечення доступу населення до загальнонаціональни х програм мовлення у цифровому форматі.

Мета Програми

Метою цієї Програми є створення загальнонаціонально ї системи цифрового телерадіомовлення, забезпечення захисту національних інтересів під час переходу на цифрове телерадіомовлення, створення умов для поступового переходу до нових технологій без втрати обсягів мовлення та глядацької аудиторії.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Для впровадження цифрового телерадіомовлення передбачається:

забезпечити координацію діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій із впровадження цифрового телерадіомовлення;

переглянути принципи регулювання діяльності телерадіоорганізаці й та операторів телекомунікацій в умовах застосування технологій цифрового телерадіомовлення у зв'язку з розширенням наповнення частотних каналів;

впровадити у смугах частот 174-230 МГц (третій телевізійний діапазон) і 470-862 МГц (четвертий і п'ятий телевізійний діапазон) радіотехнології цифрового телерадіомовлення стандарту DVB-T;

створити відповідно до регіонального плану цифрової наземної радіомовної служби ("Женева-2006") 81 синхронну зону телерадіомовлення з використанням стандарту MPEG-4, що дасть змогу передавати в одному частотному каналі до 10 телевізійних каналів;

створити телекомунікаційну мережу розповсюдження сигналу з раціональним використанням як наземних, так і супутникових телекомунікаційних засобів з переважним застосуванням вітчизняних систем супутникового зв'язку;

здійснити перехід телерадіоорганізаці й на цифровий формат мовлення з одночасним вирішенням питання забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення;

забезпечити електромагнітну сумісність радіоелектронних засобів цифрового телерадіомовлення та радіоелектронних засобів спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України згідно з нормами частотно-територіального планування;

забезпечити проведення конверсії необхідного радіочастотного ресурсу шляхом реалізації Міноборони разом з Адміністрацією Держспецзв’язку та НКРЗІ комплексу заходів щодо змін радіотехнологій та категорій користувачів радіочастотного ресурсу України за результатами частотно-територіального планування;

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085-2008-%D0%BF

   
Re: Аналогове ефірне телебачення

Здається свиноферма зараз почне перевзуватись...  :pooh_lol:
   
Re: Аналогове ефірне телебачення

Бо цю програму, як і багато інших,  заблокував Ющер, подав подання в КС.  :zrada:


У К А З
                        ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

       { Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
         N 259/2009 ( 259/2009 ) від 22.04.2009 }

      Про зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України
                від 26 листопада 2008 року N 1085

        { Додатково див. Конституційне подання Президента
          ( n0042100-08 ) від 26.12.2008 }
 

     Кабінет Міністрів   України  26  листопада  2008  року  видав
постанову N 1085 ( 1085-2008-п ), якою затвердив Державну програму
впровадження цифрового телерадіомовлення (пункт 1) ( 1085-2008-п )
та надав низку доручень  щодо  забезпечення  виконання  зазначеної
Програми (пункти 2-5) ( 1085-2008-п ).

     Програмою ( 1085-2008-п ) серед шляхів і способів розв'язання
проблем  впровадження  цифрового   телерадіомовлення   передбачено
здійснення   переходу   телерадіоорганізаці й  на  цифровий  формат
мовлення з одночасним вирішенням,  зокрема,  питання  забезпечення
населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення.
Проте визначені Програмою ( 1085-2008-п ) завдання та заходи з  її
виконання  (додаток  2)  містять  лише заходи  організаційного  та
технологічного характеру,  які не  враховують  соціальну  складову
процесу   впровадження   цифрового   телерадіомовлення.   Зокрема,
Програмою  (  1085-2008-п  )  не  визначено   державних   гарантій
забезпечення     соціально     незахищених     громадян    України
перетворювачами цифрового сигналу, не передбачено шляхів вирішення
питань,  пов'язаних  із  низькою фінансовою спроможністю громадян,
значною вартістю засобів приймання сигналів цифрового мовлення, що
унеможливлює  забезпечення  доступу до цифрового телерадіомовлення
всіх верств населення.

     Перехід від аналогового до  цифрового  телерадіомовлення  без
належної  державної підтримки соціальної складової такого процесу,
з огляду на соціальну значимість ефірного  наземного  телебачення,
призведе до обмеження доступу громадян до інформації.


     Це не    відповідає    статті    34    Конституції    України
( 254к/96-ВР ),  за якою кожному  гарантується  право  на  свободу
слова,  на вільне вираження своїх поглядів і переконань; кожен має
право вільно  збирати,  зберігати,  використовувати  і  поширювати
інформацію в  будь-який  спосіб,  та статті 50 Конституції України
( 254к/96-ВР ),  якою кожному гарантується право вільного  доступу
до  інформації про стан довкілля,  про якість харчових продуктів і
предметів побуту, а також право на її поширення.

     За таких умов,  а також ураховуючи,  що Законом України  "Про
основи  національної  безпеки України" ( 964-15 ) прояви обмеження
свободи слова та доступу громадян до  інформації  визначено  серед
основних  реальних  та  потенційних  загроз  національній  безпеці
України в інформаційній сфері (стаття  7)  (  964-15  ),  Програма
( 1085-2008-п  ),  про  яку  йдеться,  не  відповідає  і статті 17
Конституції України  (  254к/96-ВР   ),   за   якою   забезпечення
інформаційної безпеки є однією з найважливіших функцій держави.
   
Re: Аналогове ефірне телебачення

Вже скільки років йде мова про це.

Я можу погодитись з проблемою з зонами покриття, бо тоді у людей не буде можливості дивитись телевізор навіть при наявності тюнера.
А от "соціальні тюнери" - це вже повна маячня.


Ющер з тобою не згоден ще з 2008 року.  :fool:

Навіть в суд Конституційний подав!

  Перехід від аналогового до  цифрового  телерадіомовлення  без
належної  державної підтримки соціальної складової такого процесу,
з огляду на соціальну значимість ефірного  наземного  телебачення,
призведе до обмеження доступу громадян до інформації.
   
Re: Аналогове ефірне телебачення

Але Конституційний суд послав Дрищавого найух...  :punish:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 листопада 2008 р. № 1085
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 597 від 05.11.2014}

Про затвердження Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення

{Дію Постанови зупинено згідно з Указом Президента № 1215/2008 від 26.12.2008 - указ втратив чинність на підставі Указу Президента № 259/2009 від 22.04.2009}

{Відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) цієї Постанови Ухвалою Конституційного Суду № 15-у/2009 від 03.03.2009}
   
Re: Аналогове ефірне телебачення

А ви знаєте, що програма по цифровому ТБ була розроблена при Тимошенко і ЗАТВЕРДЖЕНа була постановою КМ Тимошенко? 


И чем закончилось?

Как обычно бабце кто-то помешал довести все до результата?
   
Re: Аналогове ефірне телебачення

И чем закончилось?

Как обычно бабце кто-то помешал довести все до результата?

Твоїй бабці?  :facepalm:
   
Re: Аналогове ефірне телебачення

Цитувати
Часть жителей Волыни из-за отключения аналогового ТВ вынуждены смотреть российские и белорусские телеканалы


У селян, у которых нет тюнера, или спутниковой антенны, телевизор теперь "ловит" только белорусские и российские телеканалы. Отныне жители отдаленных районов Волыни вынуждены смотреть белорусские каналы
Отрезанные от мира, а теперь и от информации - на Волыни в отдаленных селах и на хуторах люди остались без телевидения. Читайте такжеВ Украине отключают аналоговое ТВ У селян, у которых нет тюнера, или же спутниковой антенны, телевизор теперь только шумит. А в селе Самары те, кто не купил спутниковые антенны смотрят теперь белорусские и российские телеканалы. Как говорится в сюжете программы на ТРК Аверс, после отключения аналогового телевидения, местные жители остались в информационном вакууме. В селе Самары и окрестных хуторах люди живут практически в лесу, и после отключения аналогового телевидения их телевизоры перестали транслировать ряд всеукраинских и региональных телеканалов. В репортаже отмечается, что люди остались без региональных каналов из-за того, что не все из них есть на спутнике. Сейчас они смотрят белорусские и российские телеканалы. Местные жители говорят, что каналы соседних стран "тянут", а украинские нет. И желают, чтобы хоть один украинский канал был. "Я бы хотел слушать украинские каналы, смотрю белорусские и российские, а не украинские телеканалы, и поэтому верю тому, что передают", - говорит местный житель.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.УНIАН/society/10250409-chast-zhiteley-volyni-iz-za-otklyucheniya-analogovogo-tv-vynuzhdeny-smotret-rossiyskie-i-belorusskie-telekanaly-video.html
   
Re: Аналогове ефірне телебачення

Подробности читайте на УНИАН: https://www.УНIАН/society/10250409-chast-zhiteley-volyni-iz-za-otklyucheniya-analogovogo-tv-vynuzhdeny-smotret-rossiyskie-i-belorusskie-telekanaly-video.html

То можливо саме це було метою зашквару?
   
Re: Аналогове ефірне телебачення

Не путай антенный вход (коаксиал) с видеовходом (тюльпан).
за раз кажу, немає таких тв до яких неможно підєднати т2 тюнер. Є купа перехідників.
   
Re: Аналогове ефірне телебачення

за раз кажу, немає таких тв до яких неможно підєднати т2 тюнер. Є купа перехідників.
НЧ/ВЧ модулятор- це не перехідник, а електронний пристрій. Про наявність його в продажу та ціна мені не відома. Якщо в телевізорі немає низькочастотного входа ніякі перехідники не допоможуть! До, речі, які на сьогодні ціни на Т2 декодери на сьогоднішній день?
   
Re: Аналогове ефірне телебачення

за раз кажу, немає таких тв до яких неможно підєднати т2 тюнер. Є купа перехідників.

 :facepalm:Вони, як холодильники, по 40 років пашуть, з ремонтами звісно. Вкорячити туди AV - шнур звісно можна, ще в журналі РАДИО за 89 рік про це писали,  але треба схему переінакшувати конкретно, не всякий сільский умілець справицця, навіть якщо має підшивку РАДИО за 89 рік  B-)
   
Re: Аналогове ефірне телебачення

:facepalm:

Показати зображення...
Вони, як холодильники, по 40 років пашуть, з ремонтами звісно. Вкорячити туди AV - шнур звісно можна, ще в журналі РАДИО за 89 рік про це писали,  але треба схему переінакшувати конкретно, не всякий сільский умілець справицця, навіть якщо має підшивку РАДИО за 89 рік  B-)
таких тв зараз вже немає. ті в кого вони є-то збоченці, з ними на не по дорозі. ось такі є переходніки для старих ТВ
   
Re: Аналогове ефірне телебачення

НЧ/ВЧ модулятор- це не перехідник, а електронний пристрій. Про наявність його в продажу та ціна мені не відома. Якщо в телевізорі немає низькочастотного входа ніякі перехідники не допоможуть! До, речі, які на сьогодні ціни на Т2 декодери на сьогоднішній день?
ціни можешь глянути ТУТ. ТВ приймачи, які не обладнані НЧ входом, то музейні експонати. їх рахувати не будемо
   
Re: Аналогове ефірне телебачення

ціни можешь глянути ТУТ. ТВ приймачи, які не обладнані НЧ входом, то музейні експонати. їх рахувати не будемо
але на думку деяких всі інші повинні сплачувати за аналогове ТБ
   
Re: Аналогове ефірне телебачення

:facepalm:

Показати зображення...
Вони, як холодильники, по 40 років пашуть, з ремонтами звісно. Вкорячити туди AV - шнур звісно можна, ще в журналі РАДИО за 89 рік про це писали,  але треба схему переінакшувати конкретно, не всякий сільский умілець справицця, навіть якщо має підшивку РАДИО за 89 рік  B-)
нема там кардинальних змін.
 і без підшивки задачка для середнього шкільного віку. тіки схему тре рідну.
Звук - так взагалі для дитсадочка.
   
Re: Аналогове ефірне телебачення

ціни можешь глянути ТУТ. ТВ приймачи, які не обладнані НЧ входом, то музейні експонати. їх рахувати не будемо
Дядько з села полізе в інтернет  :lol: Та справа в не в тому. В магазинах ціна вже перевищила 800 грн., хоча, ще два місяця тому можна було купити його за 300 грн. Замість того, щоб наситить ринок Т2 приставками, влада навпаки зробила перепони під виглядом боротьби з контрабандою. Так кожному українцю, який вчасно не перейшов на цифрове телебачення це обійдеться на 500 грн. дорожче!
   
Re: Аналогове ефірне телебачення

НЧ/ВЧ модулятор- це не перехідник, а електронний пристрій. Про наявність його в продажу та ціна мені не відома. Якщо в телевізорі немає низькочастотного входа ніякі перехідники не допоможуть! До, речі, які на сьогодні ціни на Т2 декодери на сьогоднішній день?
Ще одне вилізло. Одному вже розжували про модулятори і скільки вони коштують. Повторю ще раз: коштує модулятор від 28 грн. І ця штука як раз для телевізорів де відсутній низькочастотний вхід. Так що купи модулятор і подключай тюнер хоч до чорнобілого лампового "Славутича".
Вчи матчастину і не пиши дурні !
   
Re: Аналогове ефірне телебачення

Ще одне вилізло. Одному вже розжували про модулятори і скільки вони коштують. Повторю ще раз: коштує модулятор від 28 грн. І ця штука як раз для телевізорів де відсутній низькочастотний вхід. Так що купи модулятор і подключай тюнер хоч до чорнобілого лампового "Славутича".
Вчи матчастину і не пиши дурні !
Сам спочатку вивчи матчасть! Модулятор це просто перехідник, чи електронна схема? А за 28 грн. можеш два конденсатора купить!
   
Re: Аналогове ефірне телебачення

Ну як дебіли то хай дивляться
   
Re: Аналогове ефірне телебачення

Сам спочатку вивчи матчасть! Модулятор це просто перехідник, чи електронна схема? А за 28 грн. можеш два конденсатора купить!
На, тримай:   https://prom.ua/p428954661-perehodnik-modulyator-008.html
---------
Переходник модулятор LF-008, модулятор аудио видео сигнала, вч модулятор для ресивера
В наличии
28 грн.

 Описание
Переходник модулятор LF-008, модулятор аудио видео сигнала, вч модулятор для ресивера
 

Модулятор аудио и видеосигнала преобразовывает сигнал из низкой частоты в высокую (6-12 канал )применяется для ресиверов и другой аппаратуры, которые не имеют собственного ВЧ тюнера.

Особенности:

    Стильный дизайн в высококачественном пластиковом корпусе
    Работает от сети
    Четкое изображение, низкие шумы и помехи
    Низкое потребление энергии.
   
Re: Аналогове ефірне телебачення

Сам спочатку вивчи матчасть! Модулятор це просто перехідник, чи електронна схема? А за 28 грн. можеш два конденсатора купить!
На ось. Дешевше полтинника. А на базарі знайдеш ще дешевше.
ТИЦЬ
   
Re: Аналогове ефірне телебачення

Сам спочатку вивчи матчасть! Модулятор це просто перехідник, чи електронна схема? А за 28 грн. можеш два конденсатора купить!
Матчасть. Волшебное слово, кстати о птицах, помните сколько работает советский кинескоп?
   
Re: Аналогове ефірне телебачення

Дядько з села полізе в інтернет  :lol: Та справа в не в тому. В магазинах ціна вже перевищила 800 грн., хоча, ще два місяця тому можна було купити його за 300 грн. Замість того, щоб наситить ринок Т2 приставками, влада навпаки зробила перепони під виглядом боротьби з контрабандою. Так кожному українцю, який вчасно не перейшов на цифрове телебачення це обійдеться на 500 грн. дорожче!
а хто їм винен? Це ажіотажний попит,  нічого дивного. Потім спадуть ціни.

То як з біометричним паспортом - хто вчасно подався,  той отримав без гемороїв,  а інші рік харились. Зараз вже знову все ок.

Держава в такі речі не має втручатись,  ринок все відрегулює.
   
Re: Аналогове ефірне телебачення

Матчасть. Волшебное слово, кстати о птицах, помните сколько работает советский кинескоп?
:lol:
 (tu)
   
Re: Аналогове ефірне телебачення

Матчасть. Волшебное слово, кстати о птицах, помните сколько работает советский кинескоп?
якшо з Унт-47, то до сих пір.
Якшо з 3УСЦТ, то :facepalm1:
але, зараза, витримує три регенерації (tu)
   
Re: Аналогове ефірне телебачення

Ахаха

   
Re: Аналогове ефірне телебачення

А через андроид приставку не проще-ли смотреть каналы?
   
Re: Аналогове ефірне телебачення

А через андроид приставку не проще-ли смотреть каналы?
А есть где про них почитать?
Какую самую дешёвую имеет смысл купить к простому телеку 32 дюйма без наворотов?
   
Re: Аналогове ефірне телебачення

А до чого тут іптв приставки якщо тема про цифрове ефірне телебачення  :facepalm:
   

Цю тему переглядають:

0 Користувачів і 1 гість
 
Повна версія